Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

XXXIX Sesja Rady Gminy - 14.12.2017

Ocena użytkowników:  / 0

Urz gminy JasienicaSesja z dnia 14 grudnia 2017 roku miała charakter nadzwyczajny. Radni przyjeli tylko jedna uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok. Wcześniej przyjeta uchwała została zanegowana. Zgodnie z ustaleniami z RIO dodano, że budynki związane z chowem drobnego inwentarza nie są związane z działalnością gospodarczą,

Czytaj więcej...

XXXVIII Sesja Rady Gminy - 30.11.2017

Ocena użytkowników:  / 0

Urz gminy JasienicaSesja z dnia 30 listopada 2017 roku. Na początku wójt gminy zdał relacje z okresu międzysesyjnego. Poinformował radnych, że projekt pt. "Słoneczna Gmina Jasienica"otrzymał dużą liczbę punktów i jest duża szansa na realizację. Dzięki temu z dużym dofinansowaniem zostanie wykonanych około 100 instalacji dla mieszkańców paneli fotowoltaicznych.

Czytaj więcej...

XXXVII Sesja Rady Gminy - 30.10.2017

Ocena użytkowników:  / 0

Urz gminy JasienicaSesja Rady Gminy Jasienica i Rady Gminy Jaworze, która odbyła się w dniu 30 października 2017 roku w kompleksie Sportowo-Kulturalno-Rekreacyjnym Drzewiarz w Jasienicy miała charakter bardzo uroczysty. Na sesji poza radnymi z obu gmin byli również obecni księża zarówno kapłani wyznania ewangelicko-augsburskiego jaki katolickiego.

Czytaj więcej...

XXXVI Sesja Rady Gminy - 30.10.2017

Ocena użytkowników:  / 0

Urz gminy JasienicaRadni podejmowali uchwały:
- w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków,
- w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu części nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Międzyrzeczu Dolnym,

Czytaj więcej...

XXXV Sesja Rady Gminy - 28.09.2017

Ocena użytkowników:  / 0

Urz gminy JasienicaRadni podejmowali następujące uchwały:
- w sprawie zmian budżetu Gminy Jasienica na 2017 rok m.in. zabezpieczono finanse na bieżące funkcjonowanie oświaty, ponieważ reforma spowodowała wiele nieplanowanych wydatków. Z powodu braku chętnych do wystartowania w przetargu na rozbudowę szkoły w Międzyrzeczu Górnym

Czytaj więcej...

XXXIV Sesja Rady Gminy - 07.09.2017

Ocena użytkowników:  / 0

Urz gminy JasienicaPodczas sesji, która odbyła się 7 września 2017 roku na początku wójt poinformował, że odbył się przetarg na rozbudowę szkoły w Międzyrzeczu Górnym, jednak nikt do niego nie wystartował. Z tego powodu przesunięto termin realizacji tego zadania na luty 2019.

Czytaj więcej...

XXXIII Sesja Rady Gminy - 10.08.2017

Ocena użytkowników:  / 0

Urz gminy JasienicaPodczas sesji z dnia 10 sierpnia 2017 roku radni na początku wysłuchali relacji wójta z międzysesyjnej działalności m.in. wójt podziękował wszystkim uczestnikom Turnieju Jasienickie Żniwowanie. Poza tym zakończyło się asfaltowanie placu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Jasienicy.

Czytaj więcej...

XXXII Sesja Rady Gminy - 06.07.2017

Ocena użytkowników:  / 0

Urz gminy JasienicaNa początku sesji wójt poinformował, że obecnie w GOKu jest nowa dyrektor Pani Dorota Poniatowska, która czasowo zastąpi Panią Agnieszkę Bronowską. Poza tym wójt podał, że jest możliwość o aplikowanie o środki do LGR na place zabaw w Międzyrzeczu Górnym, w Jasienicy na Farzynie i w Iłownicy.

Czytaj więcej...

XXXI Sesja Rady Gminy - 26.06.2017

Ocena użytkowników:  / 1

Urz gminy JasienicaPodczas XXXI sesji, która odbyła się w dniu 26 czerwca 2017 roku radni podejmowali następujące uchwały:
- w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jasienica dla sołectwa Międzyrzecze Dolne

Czytaj więcej...

XXX Sesja Rady Gminy - 25.05.2017

Ocena użytkowników:  / 0

Urz gminy JasienicaW sprawozdaniu z międzysesyjnej działalności wójt poinformował, że brał udział w posiedzeniu w kancelarii Prezydenta w Warszawie odnośnie zapoznania go z tematami euroregionu. Odbył się Zarząd Federacji Euroregionów Rzeczypospolitej Polskiej, którego jest członkiem m.in. z ministrem Derą.

Czytaj więcej...

XXIX Sesja Rady Gminy - 27.04.2017

Ocena użytkowników:  / 0

Urz gminy JasienicaWójt podał informacje, że kolejna bo już czwarta działka została zbyta na strefie. Dalej czynione są starania o zwiększenie w planie zagospodarowania przestrzennego powierzchni zabudowy na terenie strefy.

Czytaj więcej...

XXVIII Sesja Rady Gminy - 30.03.2017

Ocena użytkowników:  / 0

Na początku sesji Wójt wraz z Przewodniczącym Rady Gminy złożyli podziękowania byłemu Sołtysowi Sołectwa Mazańcowice Wojciechowi Zawadzie oraz pogratulowali nowo wybranemu sołtysowi Janowi Zawadzie.

Czytaj więcej...

XXVII Sesja Rady Gminy - 09.02.2017

Ocena użytkowników:  / 0

Na początku wójt poinformował o sfinalizowaniu sprzedaży kolejnej działki na strefie. Jak przekonywał jest dosyć duże zainteresowanie zakupem następnych. Poza tym trwają prace planistów aby na strefie zwiększyć powierzchnię możliwą do zabudowy dla potencjalnych inwestorów.

Czytaj więcej...

Ocena bezpieczeństwa w roku 2016 w Gminie Jasienica

Ocena użytkowników:  / 0

W dniu 22.03.2017 odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, Komisji Kultury i Oświaty oraz Komisji Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych.

Czytaj więcej...

XXVI Sesja Rady Gminy - 29.12.2016

Ocena użytkowników:  / 0

Na początku sesji głos zabrał radny powiatu bielskiego Józef Herzyk, jako Przewodniczący Koła Gminnego Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej podziękował wszystkim radnym za wsparcie finansowe Koła, dzięki któremu udało się przekazać 66 paczek dla osób potrzebujących.

Czytaj więcej...