Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

XLI Sesja Rady Gminy Jasienica

Ocena użytkowników:  / 4
SłabyŚwietny 
Opublikowano: czwartek, 03, lipiec 2014 06:23

Przebieg sesji w dniu 29 kwietnia 2014 roku:
radni wysłuchali relacji posła Stanisława Szweda o jego działalności w parlamecncie.
Wójt poinformował o bieżących sprawach, którymi zajmuje się Urząd Gminy, m.in.


o rozstrzygniętym przetargu na remonty cząstkowe, o remoncie ul. Grabówka w Rudzicy oraz o zebraniu wiejskim w Landeku.


Następnie radni podejmowali uchwały :
- w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Jasienica na lata 2014-2018;
- w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Jasienica;
- w sprawie pozbawienia drogi publicznej nr 490326S (w części obejmującej parcelę nr 106/40) położonej na terenie sołectwa Rudzica w rejonie strażnicy OSP kategorii drogi gminnej;
- w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jasienica oraz określenia granic ich obwodów;- w sprawie przekazania Wójtowi Gminy Jasienica do rozpatrzenia zgodnie z właściwością pisma Mieszkańców Sołectwa Grodziec – dotyczącym budowy wodociągu,
- w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Iwony Czyżowskiej na Wójta Gminy Jasienica
- w sprawie zmian budżetu Gminy Jasienica na 2014 rok – przesunięcia dotyczyły m.in. zakupu nowych węży do nożyc hydraulicznych dla straży, prac projektowych dotyczących chodników, rozbudowy obiektów gminnych i in.
- radni wysłuchali sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Jasienica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2013;
- w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Gliwicach na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego;

W interpelacjach i zapytaniach wójt podał, że parafia Ewangelicko-Augsburska w Jaworzu i Jasienicy poinformowała, że przekaże nieodpłatnie na rzecz gminy Jasienica parking na wysokości kościoła. Wójt podał również,że jest możliwość zakupu działki w okolicach Ośrodka Zdrowia w Jasienicy, co polepszy warunki jego korzystania.


Radny Artur Kalita zapytał czy jest już przygotowany projekt boiska w Świętoszówce i czy będzie tam bieżnia? W odpowiedzi podano, że jest już projekt i będzie bieżnia.


Radny Tadeusz Kuś podsumował, że przez ostatnie trzy lata pomimo wielu próśb nikt nie zmienił usadowienia gości na sali sesyjnej, którzy siedzą to z tyłu to przy stole prezydialnym.


Radny Tomasz Osuch zapytał ile wynosi nadwyżka budżetowa za poprzedni rok? Pani Skarbnik podała, że około 1,3 mln zł, ale że część środków miała pochodzić ze sprzedaży, która jest wątpliwa.


Pani Maria Bury Sołtys Bier zgłosiła pilną potrzebę przeprowadzenia przycięcia drzew rosnących przy drogach. Wójt poprosił, aby w najbliższym możliwym czasie drzewa wycinali strażacy z OSP, ponieważ wynajęcie firmy wiąże się z kosztami.

 

Wojciech Zawada