Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

XXI Sesja Rady Gminy - 25.08.2016

Ocena użytkowników:  / 0
SłabyŚwietny 

Na początku przy zatwierdzaniu protokołu z poprzedniej sesji radny Tadeusz Kuś zwrócił uwagę na wypowiedź wójta odnośnie zakupu działki pod ośrodek zdrowia. Z uzyskanych wiadomości przez radnego działka pod ośrodek zdrowia w Mazańcowicach, która obecnie ma być zakupiona

( obok strażnicy OSP) przez Urząd Gminy Jasienica była kupiona w przetargu przez obecnego właściciela. Wójt wprowadził w błąd wypowiedzią na poprzedniej sesji, że działka została zakupiona przez Panią Filipowską, która ją zbyła obecnemu właścicielowi. Wójt stwierdził, że odtworzy historie i ewentualnie sprostuje swoje słowa.


Następnie wójt zaprosił na dożynki Gminne, które w tym roku organizowały sołectwa Bielowicko i Łazy.


Radni podejmowali uchwały:
- w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jasienica. Istotnej zmianie ulegnie system odbioru odpadów od mieszkańców i posesji niezamieszkałych na selekcję u samego źródła, czyli na posesjach, z podziałem na plastik, puszki, szkło, odpady zmieszane, zielone i popiół. Zgodnie z nowym regulaminem od 1 stycznia 2017 roku odpady komunalne zmieszane odbierane będą dwa razy w miesiącu, odpady komunalne ulegające biodegradacji oraz opakowania ulegające biodegradacji odbierane będą dwa razy w miesiącu, odpady zielone odbierane będą dwa razy w miesiącu, od 1 kwietnia do 31 października danego roku kalendarzowego, popiół odbierany będzie dwa razy w miesiącu w okresie od 1 października do 30 kwietnia danego roku kalendarzowego. Papier i tektura oraz opakowania z papieru i tektury – jeden raz na trzy miesiące (kwartał), metal oraz opakowania z metali – jeden raz na trzy miesiące (kwartał), tworzywa sztuczne oraz opakowania z tworzyw sztucznych w tym opakowania wielomateriałowe– jeden raz w miesiącu. Szkło oraz opakowania ze szkła – jeden raz na trzy miesiące (kwartał).

- w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na działce położonej w Międzyrzeczu Górnym,
- w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej na działce położonej w Międzyrzeczu Górnym,
- w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na działce położonej w Mazańcowicach,
- w sprawie zmian budżetu Gminy Jasienica na 2016 rok. Wójt podał, że 100.000 zł jest zabezpieczone na place zabaw, ponieważ będzie ogłoszony konkurs z grupy LGD na takie zadania. Do pozyskania łącznie jest około 470.000 zł trzeba będzie zdecydować ile placów zabaw z tego wykonać. Będzie też możliwość aplikowania do grupy Rybackiej. Poza tym zwiększono wydatki na dotacje przedmiotową dla Zakładu Komunalnego w kwocie 320.000 zł. 400.000 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami. 1 mln na spłatę zaciągniętych pożyczek.


Radna Maria Bury spytała o termomodernizację budynku GOK w Bierach, wójt odpowiedział, że termomodernizacja jest w najbliższych planach.


Radny Tadeusz Kuś spytał, czy realne jest dofinansowanie kościoła w Mazańcowicach ze środków transgranicznych? Wójt odpowiedział, że wniosek złożony przez parafie w Mazańcowicach przeszedł pozytywnie pierwszą weryfikacje. W puli jest 22 mln euro, wszystko się okaże w niedalekiej przyszłości.


Radny Henryk Frycz zapytał o termomodernizację budynku OSP Wieszczęta, piec CO jest w kiepskim stanie może nie wytrzymać zimy. W odpowiedzi wójt podał, że dokumentacja na termomodernizację jest w trakcie przygotowywania, a piec prawdopodobnie wytrzyma jeszcze ten sezon. Jeżeli jednak się zepsuje, zakupiony zostanie niezwłocznie nowy.


Kolejne uchwały:
- w sprawie przekazania Wójtowi Gminny Jasienica do rozpatrzenia zgodnie z właściwością pisma Pana Kazimierza P.
W punkcie interpelacje i zapytania radny Czesław Gawlas poprosił radnych powiatowych, aby zwrócili uwagę na brak pobocza na drodze powiatowej Strumień-Jasienica tam gdzie nie ma chodnika. Zagraża to bezpieczeństwu przechodniów.
Radny Henryk Frycz poprosił o załatanie dziur na odcinku 200 m na drodze powiatowej od Grodźca do Bielowicka.
Radna Maria Bury podziękowała za wymianę parkietu w budynku GOK w Bierach.


Na koniec wójt poinformował, że na następnej sesji będzie uchwalane studium dla Gminy Jasienica. Jest do przegłosowania około 600 uwag poprosił radnych o zarezerwowanie całego dnia na sesje. Podał również, że trwa wycena strat po pożarze w kościele ewangelickim w Międzyrzeczu Górnym i trzeba by się zastanowić nad kwotą wsparcia parafii, ponieważ pożar spowodował bardzo duże starty.

Wojciech Zawada

Komentowanie dozwolone tylko dla zarejestrowanych użytkowników. Zaloguj się lub Zarejestruj

Ostatnie komentarze