Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

XXIII sesja Rady Gminy - 20.10.2016

Ocena użytkowników:  / 0
SłabyŚwietny 

Na początku wójt Janusz Pierzyna podał, że Gmina Jasienica została wyróżniona po raz drugi w VI Europejskim Kongresie Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Katowicach. Ponadto podał, że na początku grudnia br. odbędą się dwa przetargi na dwie kolejne działki na Strefie.

Do oceny ekspertów idzie wniosek na dofinansowanie projektu dotyczącego przebudowy i modernizacji kościoła w Mazańcowicach - Inwestycja na ponad 2,5mln zł - ze środków transgranicznych.

Wójt poinformował, że jest możliwość zakupu gruntu około 1 ha w okolicach ośrodka zdrowia i budynku policji w Jasienicy, który według niego ma strategiczne położenie.


Następnie radni przyjmowali uchwały:
- w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasienica dla części działki położonej w miejscowości Międzyrzecze Górne – na wniosek firmy Gaz System, ponieważ zaszła potrzeba wylesienia terenu w celu realizacji przebudowy gazociągu,
- w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasienica dla sołectwa Międzyrzecze Dolne – dotyczy m.in. zwiększenia wskaźnika zabudowy, zmniejszenie powierzchni biologicznie czynnych oraz zwiększenie wysokości zabudowy na terenie Strefy,
- w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Międzyrzeczu Dolnym,
- w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości położonej w Rudzicy, na okres do 3 lat,
- w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do 3 lat lokalu użytkowego w Mazańcowicach,
- w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVII/246/16 Rady Gminy Jasienica z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej i prawa użytkowania wieczystego położonych w Mazańcowicach,
- w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej Mazańcowicach w rejonie Spółdzielni,
- w sprawie nieodpłatnego przeniesienia na Gminę Jasienica prawa własności nieruchomości położonej w Wieszczętach,
- w sprawie nieodpłatnego przeniesienia na Gminę Jasienica prawa własności użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Bielowicku od PKP SA,
- w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości położonej w Międzyrzeczu Dolnym w rejonie strefy,
- w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Jasienica. Nieruchomości są położone w rejonach drogi Czarny Chodnik i Begonii,
- w sprawie zawarcia porozumienia komunalnego w zakresie świadczenia usług publicznego transportu zbiorowego. Uchwała dotyczy wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia komunalnego pomiędzy Gminą Czechowice-Dziedzice w sprawie wykonywania zadań w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Porozumienie dotyczy linii komunikacyjnej nr 10 z Zabrzega przez Mazańcowice do Bielska-Białej. Porozumienie nie przewiduje dopłat do wozokilometrów na rzecz Gminy Czechowice-Dziedzice,
- w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do 3 lat lokalu użytkowego w Mazańcowicach,
- w sprawie powierzenia wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Jasienica Gminnemu Zespołowi Obsługi Szkół i Przedszkoli w Jasienicy,
- w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/189/2008 Rady Gminy Jasienica z dnia 20 maja 2008r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą „Zakład Komunalny w Jasienicy” zmienianej Uchwałą Nr XXII/253/08 Rady Gminy Jasienica z dnia 27 listopada 2008r., Uchwałą Nr XLIV/409/10 Rady Gminy Jasienica z dnia 25 marca 2010 roku, Uchwałą Nr XXV/264/12 Rady Gminy Jasienica z dnia 14 grudnia 2012 roku,
- w sprawie Programu współpracy Gminy Jasienica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017,
- w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków, przed podjęciem uchwały radny Bogdan Mańdok dopytywał o ile wzrosną stawki. Otrzymał odpowiedź od Dyrektor Zakładu Pani Muszyńskiej, że cena zmienia się z 7,99 zł na 8,50 zł za m3. Radny dopytywał o szczegóły przyczyn podwyżki. Po dyskusji poprosił wraz z radną Magdaleną Sadlik-Lenczewską, aby następnym razem przedstawiano wszystkim radnym przed sesją wyliczenia, na podstawie których Zakład prosi o podwyżki,
- w sprawie zmian budżetu Gminy Jasienica na 2016 rok m.in remonty cząstkowe, dotacje dla OSP, zakup nieruchomości w Jasienicy w okolicach budynku policji, zakup działki w Międzyrzeczu Dolnym koło boiska,
- w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/209/15 Rady Gminy Jasienica z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasienica na lata 2016 – 2026 przed podjęciem uchwały wójt poruszył temat oświetlenia, które po rozstrzygnięciu przetargu powinno być realizowane ze środków z 2016 i 2017 roku przysługujących poszczególnym sołectwom,
- w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Komunalnego w Jasienicy - ustalono wysokość dopłaty przez Gminę Jasienica do 1m3 ścieków odprowadzanych i oczyszczonych w wysokości 7,02zł netto,
- w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/210/15 Rady Gminy Jasienica z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie przyznania dotacji dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Jasienicy na rok 2016,
- w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wieszczętach,
- w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Grodźcu,
- w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Roztropicach,
- w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Świętoszówce,
- w sprawie przekazania Wójtowi Gminy Jasienica do rozpatrzenia zgodnie z właściwością pisma Pana Dominika T.,
- w sprawie przekazania Wójtowi Gminy Jasienica do rozpatrzenia zgodnie z właściwością pisma Państwa Amalii i Mieczysława Z.,
- w sprawie skargi Pana Łukasza S. z dnia 7 października 2016.


Radni wysłuchali informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jasienica za I półrocze 2016 roku.
W interpelacjach i zapytaniach radny Bogdan Mańdok zapytał o bieg sprawy interpelacji złożonej kilka miesięcy temu w sprawie komunikacji dotyczącej połączenia sołectw Mazańcowice, Międzyrzecze Dolne i Międzyrzecza Górnego z Jasienicą. Zależy mu, aby inne miejscowości też połączyć z gminą. W odpowiedzi wójt poinformował, że trwają rozmowy na płaszczyźnie Starostwa z wójtami z powiatu bielskiego w zakresie przemodelowania własności PKS-u np. stworzenia związku międzygminnego i dopóki nie zakończą się rozmowy ciężko poruszyć ten wniosek.
Radny Andrzej Sowa prosił służby gminne, aby pilnowały powiadomień dla radnych o mających się odbyć komisjach problemowych.


Radny Tomasz Osuch zapytał czy Gmina Jasienica składa wnioski do kończących się konsultacji społecznych odnośnie zbiornika zaporowego w Międzyrzeczu. W odpowiedzi usłyszał, że jest przygotowany wniosek.
Radna Genowefa Kopeć podziękowała za zakup nieruchomości przy obiekcie sportowym w Międzyrzeczu Dolnym oraz za dotację dla OSP na wykonanie sanitariatów.


Radny Bogdan Mańdok zaproponował, aby za każdym razem kiedy jest sprzedawana nieruchomość stanowiąca własność Gminy Jasienica prosić o opinię Rad Sołeckich.


Pan Andrzej Świerkot zgłosił problem z autobusami PKS-u w miejscowościach Iłownica i Roztropice. Wójt prosił o przekazywanie konkretnych problemów z podaniem godzin, w których miały miejsce naruszenia rozkładu jazdy i in.

Wojciech Zawada

Komentowanie dozwolone tylko dla zarejestrowanych użytkowników. Zaloguj się lub Zarejestruj

Ostatnie komentarze