Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

XXIV Sesja Rady Gminy - 29.11.2016

Ocena użytkowników:  / 0
SłabyŚwietny 
Opublikowano: wtorek, 03, styczeń 2017 12:36

Po rozpoczęciu sesji przez przewodniczącego rady głos zabrał radny powiatowy Józef Herzyk, który podziękował wójtowi gminy Januszowi Pierzynie oraz pracownikom Urzędu za dotychczasową współpracę.

Przybliżył również dotychczasową działalność PKPS.
Następnie wójt przedstawił informację z międzysesyjnej działalności. Wykonano remont ulicy Bronowskiej w Rudzicy uszkodzonej podczas powodzi w 2013 roku. Poinformował, że na konwencie wójtów poruszano m.in. sprawę gminnego związku transportowego dla PKSu. Na dzień dzisiejszy przystępuje 7 gminy, dwie się wstrzymały, Czechowice-Dziedzice nie będą uczestniczyć w spółce.

W gminie konkretnie we wsi Bielowicko gościła delegacja z Ukrainy, którzy chcieliby współpracować z gminą w Polsce – jest to sprawa do przemyślenia. Wójt podziękował wszystkim organizacjom za przygotowanie i przebieg święta Niepodległości z 11 listopada. Podał, że mieszkańcy naszej gminy Pan Rudolf Budny z małżonką otrzymali nagrodę Dzbana św. Kantego za społeczną działalność.

W ostatnim czasie odbyła się również uroczystość 50 – lecia Chóru Hejnał z Mazańcowic, impreza na wysokim poziomie artystycznym. Podziękował radnemu Herzykowi i radnej Hawełek. Poinformował, że wykonano nawierzchnię asfaltową na drodze w Bielowicku i że jest remontowana droga powiatowa w Landeku.


Radni wysłuchali informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2015/2016.


Radni przyjmowali następujące uchwały:
- w sprawie nadania Statutu Gminnemu Zespołowi Obsługi Szkół
i Przedszkoli w Jasienicy,
- w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów obliczania wartości podatku rolnego na 2017 rok – w celu przystosowania do obowiązujących stawek podatku, którego wysokość pozostała niezmieniona w porównaniu z 2016 r,
- w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok. Podatek nie został podwyższony w stosunku do 2016 roku.
- w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na 2017 rok. Pozostał na poziomie z 2016 roku.
- w sprawie wprowadzenia i ustalenia stawek opłaty targowej na 2017 rok – niezmieniona,
- w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,
- w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości położonej w Świętoszówce, na okres do 3 lat,
- w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części położonej w Rudzicy, na okres do 3 lat,
- w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości położonej w Mazańcowicach, na okres do 3 lat,
- w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Międzyrzecze Dolne,
- w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Łazy,
- w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Jasienica – chodzi o uregulowanie własności drogi, która prowadzi do PSZOK-u w Jasienicy,
- w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Jasienica- w okolicach Komisariatu Policji w Jasienicy za cenę około 550 tyś zł. Teren może zostać wykorzystany w przyszłości na potrzeby mieszkańców.
- w sprawie nieodpłatnego przeniesienia na Gminę Jasienica prawa własności do zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej
w obrębie ewidencyjnym Łazy w zamian za uiszczenie opłaty za pobyt w domu opieki społecznej,
- w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Mazańcowice
w celu budowy nowego ośrodka zdrowia,
- w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Roztropice w celu budowy placu zabaw oraz rozbudowy infrastruktury przy budynku OSP Roztropice,
- w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Międzyrzecze Dolne nabycie nieruchomości następuje w celu powiększenia boiska sportowego w Międzyrzeczu Dolnym.
- w sprawie zmian budżetu Gminy Jasienica na 2016 rok m.in. przeniesienie środków na remont drogi w Bielowicku, na utrzymanie obiektów gminnych, na utrzymanie gotowości bojowej w OSP, przystosowanie ośrodka zdrowia w Jasienicy do opieki nocnej i w dni świąteczne, dotacja do działalności GOK-u i in.
- w sprawie udzielenia dotacji celowej dla SP ZOZ Szpital Kolejowy
w Wilkowicach-Bystrej,
- w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/338/16 Rady Gminy Jasienica
z dnia 20 października 2016 roku w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Komunalnego w Jasienicy,
- w sprawie poparcia apelu Rady Gminy Dobrzyń Wielki do Prezesa Rady Ministrów o uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów w części dotyczącej zmiany granic Gminy Dobrzeń Wielki,
- w sprawie poparcia apelu Rady Miejskiej w Prószkowie do Prezesa Rady Ministrów o uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów w części dotyczącej zmiany granic Gminy Prószków,
- w sprawie poparcia apelu Rady Gminy Dąbrowa do Prezesa Rady Ministrów o uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów w części dotyczącej zmiany granic Gminy Dąbrowa,
- w sprawie poparcia apelu Rady Gminy Komprachcice do Prezesa Rady Ministrów o uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów w części dotyczącej zmiany granic Gminy Komprachcice,
- w sprawie wyrażenia poparcia dla stanowiska Związku Gmin Śląska Opolskiego wobec rządowego projektu ustawy dotyczącej likwidacji gimnazjów i przewidywanych skutków likwidacji gimnazjów w gminach członkowskich,


W punkcie interpelacje i zapytania podziękowałem wszystkim radnym za głosowanie w sprawie nabycia działki na budowę nowego ośrodka zdrowia w Mazańcowicach i wyraziłem nadzieje, że uda się rozpocząć budowę w przyszłym roku. Zapytałem również czy mieszkańcy w związku ze zmianami w odbiorze śmieci będą musieli składać nowe deklaracje oraz czy Gmina Jasienica przystąpi do programów finansowania pieców grzewczych dla mieszkańców.


W odpowiedzi wójt podał, że na dzień dzisiejszy w sprawie dofinansowań czekamy na możliwość budowy farmy fotowoltaicznej na strefie. Jednak na dzień dzisiejszy nie ma pewnych informacji co robić. Co do deklaracji w sprawie śmieci trwają wyliczenia czy trzeba będzie zmienić stawki za śmieci. Urząd Gminy Jasienica jest świeżo po przetargu i jeżeli okaże się, że cena na mieszkańca się zwiększy to trzeba będzie składać nowe deklaracje.


Radny Andrzej Szimke złożył podziękowania za remont od mieszkańców z ulicy Szkolnej w Jasienicy.
Radny Andrzej Sowa podziękował radnym za głosowanie w sprawie zakupu gruntu w Roztropicach koło remizy OSP. Ponadto kolejny raz zgłosił problem niekursowania transportu publicznego dla mieszkańców Roztropic w weekendy.
Następnie w związku z pismem wniesionym przez pełnomocnika radnego Bogdana Mańdoka trwała wymiana zdań z przewodniczącym rady oraz Panią sekretarz w sprawie rzekomego pomówienia radnego.

Wojciech Zawada