Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

XXIX Sesja Rady Gminy - 27.04.2017

Ocena użytkowników:  / 0
SłabyŚwietny 

Urz gminy JasienicaWójt podał informacje, że kolejna bo już czwarta działka została zbyta na strefie. Dalej czynione są starania o zwiększenie w planie zagospodarowania przestrzennego powierzchni zabudowy na terenie strefy.

Trwają prace projektowe związane z przebudową drogi powiatowej z Mazańcowic od ronda do Międzyrzecza Dolnego przy boisku.

Firma wywożące śmieci przelicza możliwość częstszego odbioru śmieci segregowanych. Na pewno będzie jeszcze dodatkowy odbiór popiołu. Składany jest wniosek na program „Słoneczna Gmina Jasienica”. Są prowadzone rozmowy z projektantem odnośnie koncepcji budowy ośrodka zdrowia w Mazańcowicach.

Radni wysłuchali Ocenę Zasobów Pomocy Społecznej.

Radni przyjmowali uchwały:
- w sprawie w sprawie uchylenia Uchwały Nr XI/94/07 Rady Gminy Jasienica z dnia 26 lipca 2007 roku w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznania oraz Uchwały Nr VIII/55/11 Rady Gminy Jasienica z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/94/07 Rady Gminy Jasienica z dnia 26 lipca 2007 roku w sprawie określania rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznania,
- w sprawie planowania w budżecie Gminy Jasienica środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy finansowej dla nauczycieli przez Gminę Jasienica,
- w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/413/17 Rady Gminy Jasienica z dnia 30 marca 2017r. w sprawia określenia kryteriów na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Jasienica jest organem prowadzącym oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów,
- w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Jasienica do roku 2025,
- w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jasienica dla sołectwa Grodziec, chodziło o wycinkę planu,
- w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jasienica dla działki położonej w Rudzicy,
- w sprawie nieodpłatnego przeniesienia na Gminę Jasienica prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Iłownica, przekazano na drogę,
- w sprawie nieodpłatnego przeniesienia na Gminę Jasienica prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Jasienica, również pod drogę,
- w sprawie udzielenia Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Międzyrzeczu Górnym dotacji celowej w kwocie 50.000 zł na roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a które zostały zniszczone podczas pożaru,
- w sprawie udzielenia Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Wawrzyńca w Bielowicku dotacji celowej w kwocie 29.750 zł na roboty przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
- w sprawie udzielenia Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Bartłomieja Apostoła w Grodźcu dotacji celowej w kwocie 50.000 zł na roboty budowalne przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,


Radni wysłuchali sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy Jasienica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2016.


Radny Tadeusz Kuś poinformował o planowanej komisji wspólnej z radnymi powiatowymi i o zgłaszanie problemów przez sołtysów związanych z drogami powiatowymi,


Radny Czesław Machalica podziękował Wójtowi i Radzie Gminy za przekazanie środków na zakup ciągnika dla sołectwa Rudzica.
Radny Tomasz Osuch zapytał o rodzaj działalności jaka będzie prowadzona na sprzedanej ostatnio działce na Strefie oraz czy Gmina sprzedając nieruchomości na Strefie warunkuje okres, w jakim ma zostać ona zabudowana? Wójt poinformował, że nie ma takich warunków i nie wiadomo co tam powstanie.


Radny Henryk Frycz podziękował za udzielenie dotacji na remont zabytkowych organów dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Bielowicku.


Radny Andrzej Szimke poinformował o zdobyciu przez reprezentację Gminy Jasienica IV miejsca w VII Powiatowym Turnieju Piłki Siatkowej Radnych i Pracowników Samorządowych Powiatu Bielskiego o Puchar Starosty Bielskiego. W skład reprezentacji wchodzili Magdalena Sadlik-Lenczewska, Mirosława Hawełek, Czesław Gawlas, Wojciech Zawada, Piotr Dziendziel, Jacek Komendera, Andrzej Hawełek oraz Andrzej Sowa i Andrzej Szimke jako zawodnicy rezerwowi.

Radny Bogdan Mańdok podziękował za udzielenie dotacji na usuwanie skutków pożaru w kościele ewangelickim w Międzyrzeczu Górnym.
Radny Stanisław Cebulak podziękował za udzielenie dotacji na remont dachu plebani przy kościele w Grodźcu.


Radna Magdalena Sadlik-Lenczewska zaprosiła na XXV Międzynarodowy Chrześcijański Turniej Piłki Nożnej, który odbędzie się na obiektach Drzewiarza w dniach 29-30 kwietnia br.


Wójt zaprosił na obchody Dnia Strażaka w dniu 3 maja br., które rozpoczną się mszą świętą w Iłownicy. Poinformował również o potrzebie zakupu ciągnika na potrzeby sołectwa Jasienica.


Przewodniczący Rady przypomniał o obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych przez radnych.

 

Wojciech Zawada

Komentowanie dozwolone tylko dla zarejestrowanych użytkowników. Zaloguj się lub Zarejestruj

Ostatnie komentarze