Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

XXXII Sesja Rady Gminy - 06.07.2017

Ocena użytkowników:  / 0
SłabyŚwietny 

Urz gminy JasienicaNa początku sesji wójt poinformował, że obecnie w GOKu jest nowa dyrektor Pani Dorota Poniatowska, która czasowo zastąpi Panią Agnieszkę Bronowską. Poza tym wójt podał, że jest możliwość o aplikowanie o środki do LGR na place zabaw w Międzyrzeczu Górnym, w Jasienicy na Farzynie i w Iłownicy.

Z środków transgranicznych planowane jest wykonanie placów zabaw w Mazańcowicach koło szkoły i w Bielowicku. W przyszłym budżecie będzie można zaplanować jeszcze budowę około 5-6 innych placów zabaw. Poza tym został złożony ponownie wniosek na remont kościoła w Mazańcowicach do funduszy trans-granicznych.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy wraz z Wójtem Gminy wręczyli podziękowania dla Pani Zofii Polok za 25-lecie pracy, jako redaktora miesięcznika samorządowego Gminy Jasienica.


Radni wysłuchali raportu o sytuacji ekononiczno-finansowej Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy,


Radni podejmowali następujące uchwały:
- w sprawie planowania w budżecie Gminy Jasienica środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy finansowej dla nauczycieli przez Gminę Jasienica, wcześniej uchylono poprzednią uchwałę,
- w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej na działce położonej w Landeku,
- w sprawie określenia formatu elektronicznego, warunków i trybu składania formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny oraz możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
- w sprawie zmiany załącznika nr 2 do uchwały Nr XVI/231/16 Rady Grniny Jasienica z dnia 10 marca 20l6r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Jasienica i warunków oraz trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
- w sprawie zmiany Uchwały nr XXVI/302/16 Rady Gminy Jasienica z dnia 25 sierpnia 20l6r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jasienica, w okresie letnim zwiększono odbiór w szkła i metalu,
- w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Jasienica dotacji celowej na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne budynków mieszkalnych i mieszkań na terenie Gminy Jasienica, środki miały by stanowić dopłaty do wymiany pieców,
- w sprawie zmian budżetu Gminy Jasienica na 2017 rok m.in. zabezpieczono 330.000 zł na place zabaw, 150.000 zł na zakup samochodu do wywożenia nieczystości dla Zakładu Komunalnego,
- w sprawie przekazania Wójtowi Gminy Jasienica do rozpatrzenia zgodnie z właściwością pisma Pani Elżbiety T,
- w sprawie przekazania Wójtowi Gminy Jasienica do rozpatrzenia zgodnie z właściwością pisma Pani Bogumiły 0,
W interpelacjach radny Andrzej Szimke zaproponował umieszczenie informacji o dofinansowaniu do pieców w Gazecie Jasienica.


Radny Bogdan Mańdok zapytał co z rozbudową szkoły w Międzyrzeczu i transportem wewnątrz gminy? W odpowiedzi wójt poinformował, że w sprawie szkoły w Międzyrzeczu projektant przystępuje do prac, z kolei jeżeli chodzi o transport to dopiero co powstały Związek Beskidzki tj. PKS organizuje struktury i wdraża się w pracę. Brak informacji odnośnie zorganizowania transportu pomiędzy sołectwami w naszej gminie.


Wójt podał, że będzie rozwożona kora asfaltowa zakupiona w zeszłym roku. Po dwie wanny na radnego w danym sołectwie.

Wojciech Zawada

Komentowanie dozwolone tylko dla zarejestrowanych użytkowników. Zaloguj się lub Zarejestruj

Ostatnie komentarze