Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

XXXVIII Sesja Rady Gminy - 30.11.2017

Ocena użytkowników:  / 0
SłabyŚwietny 

Urz gminy JasienicaSesja z dnia 30 listopada 2017 roku. Na początku wójt gminy zdał relacje z okresu międzysesyjnego. Poinformował radnych, że projekt pt. "Słoneczna Gmina Jasienica"otrzymał dużą liczbę punktów i jest duża szansa na realizację. Dzięki temu z dużym dofinansowaniem zostanie wykonanych około 100 instalacji dla mieszkańców paneli fotowoltaicznych. Trwają prace rozbudowy remizy w Mazańcowicach. Oczekuje się na pozwolenie na budowę ośrodka zdrowia w Mazańcowicach. Zakończono inwestycje wymiany dachu na szkole w Grodźcu.


Następnie radni przyjmowali uchwały:
- w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasienica dla części działki położonej w miejscowości Międzyrzecze Górne,
- w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy,
Uchwały przekształcające szkoły z terenu gminy Jasienica na sieć szkół zgodną z nową ustawą o szkolnictwie.
Radni wysłuchali informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2016/2017.
- uchwała w sprawie zmian budżetu Gminy Jasienica na 2017 rok.
- w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości położonych w Gminie Jasienica,
- w sprawie nieodpłatnego przeniesienia na Gminę Jasienica prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Rudzica,
- w sprawie pozbawienia drogi publicznej nr 490099S, położonej w obrębie ewidencyjnym Jasienica kategorii drogi gminnej,
- w sprawie pozbawienia odcinak 080A drogi publicznej nr 490267S, położonej w obrębie ewidencyjnym Rudzica kategorii drogi gminnej,
- w sprawie pozbawienia drogi publicznej 490130S, położonej w obrębie ewidencyjnym Biery kategorii drogi gminnej,
- w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Międzyrzecze Dolne,
- w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Międzyrzecze Dolne,
- w sprawie nieodpłatnego przeniesienia na Gminę Jasienica prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Biery,
- w sprawie nieodpłatnego przeniesienia na Gminę Jasienica prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Roztropice,
- w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Mazańcowice,
- w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Jasienica,
- w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków,
- w sprawie Programu ochrony środowiska dla Gminy Jasienica na lata 2017-2020 z perspektywą do rok 2025,
- w sprawie aktualizacji Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Jasienica,
- w sprawie określenia wysokości stawek od nieruchomości na 2018,
- w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów obliczania wysokości podatku rolnego na 2018 rok,
- w sprawie wprowadzenia i ustalenia stawek opłaty targowej na 2018 rok,
- w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na rok 2018,
- w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko kierownika Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy,
- w sprawie Programu współpracy Gminy Jasienica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018,


Radni wysłuchali informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jasienia za I półrocze 2017,
Radny Tomasz Osuch zwrócić z prośbą o wystosowanie do rady powiatu bielskiego pisma dotyczącego remontu pobocza drogi Międzyrzecze-Rudzica.
Radna Mirosława Hawełek podziękowała za wykonanie remontu drogi Tulipanów w Jasienicy.
Wójt zaprosił na spotkanie z przedsiębiorcami w dniu 15 grudnia br. na Drzewiarzu.
Radna Genowefa Kopeć podziękowała za wykonanie palcu zabaw w Międzyrzeczu Dolnym.
Radna Maria Bury podziękowała za wykonanie placu zabaw w Bierach.
Radny Stanisław Cebulak podziękował za wykonanie placu zabaw w Grodźcu.
Pan Czesław Szkorupa podziękował za wykonanie placu zabaw w Iłownicy.

Komentowanie dozwolone tylko dla zarejestrowanych użytkowników. Zaloguj się lub Zarejestruj

Ostatnie komentarze