Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

XLI Sesja Rady Gminy - 25 stycznia 2018

Ocena użytkowników:  / 0
SłabyŚwietny 
Opublikowano: środa, 04, kwiecień 2018 13:15

Urz gminy JasienicaNa początku sesji wójt poinformował, że odbywają się spotkania z przedstawicielami rządu w sprawie Jasienickiego Kurortu Zamkowego i zjazdu z drogi ekspresowej w Grodźcu. Urząd Gminy ogłasza kolejne przetargi na działki na strefie. Przedstawiono dwie koncepcje rozbudowy urzędu Gminy.

Po omówieniu koncepcji rozbudowy radni przyjmowali następiujące uchwały:
- w sprawie określenia wysokosci optat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Jasienica,
- w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad złobkami, klubami dziecięcymi oraz opiekunami dziennymi w zakresie warunkow i jakości świadczonej opieki nad dziećmi do lat 3,
- w sprawie ustalenia wysokosci opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych,
- w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Jasienica na prowadzenie niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania,
- w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Rudzica,
- w sprawie wyrażenia zgód na ustanowienie odpłatnych stużebnosci gruntowych,
- w sprawie zmian budżetu Gminy Jasienica na 2018 rok,
- w sprawie przekazania Wojtowi Gminy Jasienica do rozpatrzenia zgodnie z właściwoscią pisma Pani Zofii Z,
- radni wysłuchali realizacja uchwał Rady Gminy Jasienica w kadencji 2014-2018,


W interpelacjach radny Tomasz Osuch prosił o znalezienie terenów na plac zabaw w Międzyrzeczu Górnym. Według wójta w każdym sołectwie ma powstać po kilka placów zabaw i trzeba szukać gruntów pod te plany.


Radny Andrzej Szimke ponowił wniosek o pismo w sprawie chodnika na drodze łączącej Świętoszówkę z Jasienicą, jego wniosek poparli inni radni. Radny zwrócił również uwagę sołtysów na wałęsające się psy.


Radny Andrzej Sowa dopytywał o termin przyjęcia funduszu sołeckiego. W odpowiedzi usłyszał od wójta, że fundusz sołecki nie wyraż do końca woli wszystkich mieszkańców.


Radna Magdalena Sadlik-Lenczewska dopytywała o terminy płatności za śmieci, że są dziwnie skonstruowane.


Zapytałem o liczbę wniosków o dopłaty do pieców centralnego ogrzewania, zastanawiałem się czy dotacja w kwocie 2000/2500 zł nie jest za mała. W odpowiedzi wójt podał, że w 2017 roku spłyneło 70 wnioksów. Poza tym Gmina zaangażowała się w program dopłat do fotowoltaiki.

 

Wojciech Zawada