Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

XLIII Sesja Rady Gminy - 23 marca 2018

Ocena użytkowników:  / 0
SłabyŚwietny 

Urz gminy JasienicaRadni przyjmowali następujące uchwały:
-w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasienica dla częsci dziatki położonej w miejscowości Międzyrzecze Górne dla celów prowadzenia gazociągu,
- w sprawie uchylenia uchwaty Nr XIV/184/15 Rady Gminy Jasienica z dnia

29 grudnia 2015r. dotycząca udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy na prowadzenie niepublicznych przedszkoli w związku z nową uchwałą, która obowiązuje w tym temacie,

- w sprawie uchylenia uchwaty Nr XLI/576/18 Rady Gminy Jasienica z dnia 25 stycznia w sprawie okreslenia wysokosci optat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Jasienica,
Radni zapoznali się ze sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczegolnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Jasienica,
- uchwała w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na obszarze Gminy Jasienica.
Radni zapoznali się ze sprawozdaniem z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jasienicy za 2017 rok.
- uchwała w sprawie pozbawienia drogi publicznej nr 490118S, potozonej w obrębie ewidencyjnym Jasienica kategorii publicznej drogi gminnej,
- w sprawie zaliczenia drogi położonej w Bielowicku do kategorii publicznej drogi gminnej,
- w sprawie zaliczenia drogi położonej w Grodźcu do kategorii publicznej drogi gminnej,
- w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomosci gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Międzyrzecze Dolne, oznaczonej jako dz. 104/48,104/49 i 104/50 – na strefie ekonomicznej,
- w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomosci gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Mazańcowice,
- w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomosci położonej w obrębie ewidencyjnym Jasienica,
- w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej stużebności przesyłu na działkach położonych w Mazańcowicach,
- w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odptatnej stużebnosci gruntowej na nieruchomosci położonej w obrębie ewidencyjnym Międzyrzecze Górne,
- w sprawie udzielnie pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu w formie dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego pn.: ,,Rozbudowa drogi powiatowej 2633S Strumień - Jasienica" na odcinku ok 2,9km w ramach ,,Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019",
- w sprawie zmian budżetu Gminy Jasienica na 2018 rok m.in. na funkcjonowanie Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego,
dla sołectwa Biery, na utrzymanie i remonty obiektów gminnych, dla OSP Międzyrzecze Górne, na wkład do nowego radiowozu dla Policji, na rozbudowę szkoły w Świętoszówce, dofinansowanie do zespołu Regionalnego Jasieniczanka, na projekt sali gimnastycznej w Międzyrzeczu Górnym,

Zadałem pytanie czy uda się zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami uchwalić w tej kadencji plan zagospodarowania przestrzennego.
W odpowiedzi wójt stwierdził, że w tej kadencji nie da się tego uchwalić. Według informacji wójta analizy w Ministerstwie Rolnictwa mogą potrwać nawet rok, nie wiadomo kiedy uda się uchwalić nowy plan.


- uchwała w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie środków stanowiących fundusz sołecki w budżecie Gminy Jasienica na rok 2019,
- w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Bielsku-Białej na prowadzenie tzw. Izby Wytrzeźwień,
Radni wysłuchali informacji z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemow Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla GminyJasienica na rok 2017,
- uchwała w sprawie podziatu Gminy Jasienica na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu,
- w sprawie zlecenia przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Jasienica,


W interpelacjach i zapytaniach radny Andrzej Sowa poruszył temat realizowanego projektu przez gminę "Słoneczna Gmina Jasienica". Według radnego, który zapoznał się ze spercyfikacją działania w przyszłości z założonych dla mieszkańców instalacji może być konieczne dodatkowe montowanie elementów co może się wiązać z kosztami. Radny zaoferował swoją pomoc i podzielenie się wiedzą w tym temacie przybliżając róże szczegóły prawa energetycznego. W odpowiedzi wójt poinformował, że zleci szczegółowe zbadanie poruszonych zagadnień specjalistą, którzy zajmują się tym tematem dla gminy.


Radny Sowa zaproponował wspólną komisje w tym temacie w celu przedyskutowania.
Radny Tomasz Osuch zapytał obecnego na sesji radnego powiatowego Jana Borowskiego o remont pobocza na drodze powiatowej Międzyrzecze-Rudzica. W odpowiedzi radny powiatowy podał, że temat został zgłoszony odpowiednim służbą.
Pan Borowski podziękowat w imieniu Rady Powiatu, Starosty Bielskiego i swoim wtasnym za podjęcie uchwały w sprawie dofinansowania przebudowy drogi Strumieńska. Pan Osuch zapytał, dlaczego projektowane rondo w odcinku przebudowywanej drogi będzie jednojezdniowe a nie jak pierwotnie planowano dwujezdniowe? Pan Borowski stwierdził, ze nie jest w stanie okreslić, kiedy została zmieniona decyzja o budowie ronda z dwujezdniowego na jednojezdniowe, było może to spowodowane aspektami technicznymi i związanymi z bezpieczeństwem. Pan Szimke poinformowat o zajęciu 4 miejsca przez drużynę Gminy Jasienica w Powiatowym Turnieju Piłki Siatkowej.

Wojciech Zawada

Komentowanie dozwolone tylko dla zarejestrowanych użytkowników. Zaloguj się lub Zarejestruj

Ostatnie komentarze