Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Zebranie wiejskie - relacja

Ocena użytkowników:  / 8
SłabyŚwietny 
Opublikowano: środa, 05, luty 2014 10:53

Zebranie Wiejskie w Mazańcowicach rozpoczęło się punktualnie o 17:00. Zebranie toczyło się wg obowiązującego dotychczas statutu sołectwa Mazańcowice.

 

Zebranie otworzył sołtys Zdzisław Florek, przywitał zaproszonych gości: Starostę Powiatu bielskiego Andrzeja Płonkę, Wójta Gminy Jasienica Janusza Pierzynę, Skarbnika Gminy Panią Małgorzatę Pietras, Radnego powiatu bielskiego Sławomira Masnego, Radnych Gminy Jasienica Tadeusza Kuś, Franciszka Handzel, Wojciecha Zawadę, Panie dyrektorki szkół w Mazańcowicach Agatę Czaudernę i Iwonę Śliwa oraz innych gości i mieszkańców Mazańcowic.

Sołtys przeczytał projekt planu zebrania:

1. Przywitanie gości, otwarcie zebrania

2. Przedstawienia zatwierdzenia porządku zebrania

2a. (punkt głosowany na zebraniu oddzielnie) Wybór sekretarza –protokolanta zebrania

3. Sprawozdanie z działalności Rady Sołeckiej za lata 2011-2013

4. Dyskusja nad sprawozdaniem

5. Wystąpienie Starosty i Wójta

6. Przedstawienie statutu sołectwa Mazańcowice

7. Dyskusja nad statutem

8. Przegłosowanie uchwały w sprawie zaopiniowania statutu sołectwa Mazańcowice

9. Przedstawienia planu pracy Rady Sołeckiej na rok 2014

10. Przyjęcie planu pracy Rady Sołeckiej na rok 2014

11. Wolne wnioski i zapytania

Przybyli na zebranie złożyli wniosek o odwołanie sołtysa, który został złożony na ręce Wójta. Wniosek nie został przyjęty, gdyż – jak wytłumaczyła Pani sekretarz gminy - obecny statut nie przewiduje możliwości odwołania sołtysa. Złożyli także wniosek o zmianę porządku obrad i dołożenie punktu 4a obejmującego zapytania dotyczące dojazdu do strefy ekonomicznej w Międzyrzeczu. Wniosek - najpierw zgłoszony przez mieszkańca Starego Bielska – został odrzucony przez sołtysa. Ponownie wniosek ten został zgłoszony przez mieszkańca Mazańcowic.

Po tym porządek obrad został przegłosowany przez Zebranie wiejskie.

W następnym punkcie sołtys przedstawił Sprawozdanie z działalności Rady Sołeckiej za lata 2011-2013. Sołtys przedstawił poszczególne wykonane zadania m. in. akcja zima, nakładki na drogi, nawiezienie gresu na drogi gminne, zakup ciągnika i inne. Po tym rozpoczęła się dyskusja na przyjęciem sprawozdania. Nie wyjaśniono braku Zebrań wiejskich przez ostatnie lata. Sołtys mówił o dwóch zwołanych zebraniach Rady sołeckiej, na które zaprosił mieszkańców, ale nie były one Zebraniem wiejskim.

Po tym punkcie dyskutowano na temat remontu drogi. Złożono na ręce Starosty petycję podpisywaną w ostatnich tygodniach przez mieszkańców Mazańcowic. Petycję podpisało 825 mieszkańców. Starosta potwierdził, że nie ma możliwości ograniczenia tonażowego drogi powiatowej, jest ona częścią drogi alternatywnej łączącej S1 z „wiślanką, przez Mazańcowice, Strumień, Chybie. Starosta powiedział, że w chwili obecnej są dwie możliwości wyjazdu ze strefy, w kierunku Zabrzega i w kierunku Mazańcowic. Zanim powstanie strefa, trzeba będzie przebudować drogę od przyszłego ronda do Międzyrzecza. Docelowo trzeba będzie przebudować drogę w kierunku ulicy strumieńskiej w Rudzicy, co powinno rozwiązać problem dojazdu do strefy.

Starosta podał także informacje o remontowanej drodze: szerokość 6 m, chodnik, rowy, ewentualnie ścieżka rowerowa. Także powinna zostać wykonana sygnalizacja świetlna. Starosta potwierdził, że na całym odcinku drogi będzie asfalt „cichy”, tylko na rondzie „głośny”. Dokonano także wstępnych ustaleń umówienia spotkania ze Starostą na temat szczegółów drogi. Spotkanie powinno odbyć się w ciągu miesiąca. Przebudowa drogi zacznie się na wiosnę.

Następnie przemawiał Wójt, odpowiadał na pytania o zakup gruntów po budowę strefy ekonomicznej, przedstawił także cały harmonogram działań wokół strefy ekonomicznej na przestrzeni lat, poszczególne etapy wyłożenia planu do publicznej wiadomości i głosowania Rady Gminy. Przedstawił możliwe zyski gminy po sprzedaży gruntów inwestorom. Powiedział także o wizycie Wiceministra Infrastruktury i Rozwoju Adama Ździebło w Gminie Jasienica.

Wójt odniósł się także do tendencyjności informacji przedstawianych na gminnych portalach informacyjnych, przekazywania tylko części informacji oraz komentarzy na tych portalach. Także sołtys Mazańcowic wyraził ubolewanie z powodu poziomu komentarzy na stronie mazańcowice.net.

Odbyła się także krótka dyskusja na temat funduszu sołeckiego.

Następnie odbyła się dyskusja nad przyjęciem statutu. Odrzucono wszystkie poprawki zgłoszone do sołtysa i przyjęto statut w pierwotnej wersji.

Sołtys zaprezentował plan pracy Rady Sołeckiej. Wójt odniósł się do poszczególnych elementów planu, mówił o punktach, które będą realizowane: dopłata do przebudowy ronda, drogi, remonty dróg, wiata przystankowa, zakup przyczepki do ciągnika. Omówiono także kwestię budowy ośrodka zdrowia w Mazańcowicach oraz remontu i rozbudowy remizy strażackiej.

Poruszono także kwestię progów zwalniających na ulicy Strzelców Podhalańskich. Wójt stwierdził, że jest za mijankami zamiast progów, ponieważ te są niebezpieczne podczas odśnieżania.

Po zapytaniach dotyczących Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego - Wójt podał infromacje, że spłynęło 1800 wniosków o zmiany i muszą one zostać wszystkie rozpatrzone, co powoduje opóźnienie. Problemem także jest fakt, że wszyskie MPZG muszą mieć opinię głównego hydrologa kraju.

Plan pracy Rady Sołeckiej na rok 2014 oraz Sprawozdanie z działalności Rady Sołeckiej za lata 2011-2013 zostaną zaprezentowane na mazancowice.net po dostarczeniu ich przez sołtysa.

 

 

 

Dariusz Kuś