Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Statut Sołectwa Mazańcowice

Herb Mazańcowic

Wyślij wiadomość do Sołtysa

Email 
Temat 
Treść 
    

Sprawozdanie za 2016 i plan działalności Rady Sołeckiej

Ocena użytkowników:  / 2
SłabyŚwietny 

Sprawozdanie Rady Sołeckiej Mazańcowic za 2016 rok
Rada Sołecka wsi Mazańcowice w 2016 roku obejmującego sprawozdanie działała w następującym składzie:


Sołtys Wojciech Zawada

 


Rada Sołecka
Marta Burian
Henryk Łukosz
Dariusz Kuś
Damian Kosiński
Rafał Mrzygłód
Dariusz Krymski
Jan Zawada

 

W czasie rocznej działalności w 2016 roku podjęto między innymi następujące działania:


- podejmowano szeroko rozumiane starania i prace zagospodarowania terenów za Gminnym Ośrodkiem Kultury w Mazańcowicach, gdzie udało się wyciąć część drzew, nawieść ziemię i wyrównać teren, a następnie wysiać trawę.
W przyszłości teren będzie można wykorzystać na cele rekreacyjne dla mieszkańców– pragnę w tym miejscu podziękować za zaangażowanie w te prace Henrykowi Łukoszowi, Damianowi Kosińskiemu, Dariuszowi Krymskiemu, Dariuszowi Kusiowi, Krzysztofowi Suwajowi,


- podejmowano prace związane z przeniesieniem płotu na terenie byłej firmy DUO (obecnie firma LED-POL ), gdzie Gmina zakupiła pas terenu w celu polepszenia dojazdu za GOK,


- przygotowano wraz z mieszkańcami ołtarz na Boże Ciało. Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym w przygotowanie Ołtarza :
członkom LKSu, członkom SPMu Lidii Szarek, Ewie Kosińskiej, Krzysztofowi Kusiowi , członkom Rady Sołeckiej w szczególności Henrykowi Łukoszowi z rodziną, Damianowi Kosińskiemu, Rafałowi Mrzygłódowi. A ponadto Państwu Goławskim, Państwu Jończyk, Pani Renacie Piaseczny, Państwu Lorencom, Państwu Senkowskim.


- wnioskowano o wyburzenie budynku starego baraku, który zagrażał bezpieczeństwu. Po wyburzeniu utwardzono teren i obecnie jest wykorzystywany jako parking pod cmentarzem. Podziękowania dla firmy Hydroinstal za darowanie kory asfaltowej na utwardzenie parkingu,


- zamontowano nowe tabliczki z nazwami ulic, drugi rok z rzędu sukcesywnie wymieniono część tabliczek na tabliczki z nazwami ulic i herbem Mazańcowic,


- w ramach środków na rowy i odwodnienia wykonano dwa przepusty na ul. Buczyna. Poza tym częściowo zarurowano rów na ul. Strzelców Podhalańskich w celu poprawy bezpieczeństwa przechodniów w szczególności dzieci. Udrożniono część rowu na ul. Halentówka, odwodniono wjazd na ul. Spółdzielczą,


- zakupiono urządzenie do cięcia gałęzi, zamontowano blaszak pod sołtysówką, który stanowi garaż dla sołeckiego ciągnika i nie tylko,


- w ciągu roku sprawozdawczego Rada Sołecka podejmowała kwestię bezpieczeństwa na drogach w Mazańcowicach zarówno gminnych, jak
i powiatowych. Interweniowano w sprawie wyczyszczenie rowów na ul. Komorowickiej włącznie z granicą do Bielska-Białej na tzw. „kapowej”. Czyniono starania o zwiększenie bezpieczeństwa dzieci pod Szkołą i udało się uzyskać pozwolenie na budowę podniesionego przejścia dla pieszych zaraz przy wyjściu ze Szkoły Podstawowej. Prace mogą zostać wykonane w 2017 roku.


- podejmowano prace porządkowe na drogach, chodnikach oraz innych terenach gminnych w Mazańcowicach,


- przeprowadzano oględziny dróg, rowów i in.,


-czyniono przygotowania do akcji zima,


-podejmowano współpracę z pracownikami Spółki Melioracyjnej dla Gmin Jasienicy i Jaworza w zakresie niezbędnych prac na terenie sołectwa,


-analizowano na bieżąco zgłoszenia od mieszkańców w różnego rodzaju sprawach,


-opiniowano sprawy wniesione przez mieszkańców do Urzędu Gminy Jasienica,


-nadzorowano przebieg prac porządkowych podejmowanych na terenie sołectwa przez pracowników delegowanych z Urzędu Gminy Jasienica.


Rada Sołecka zorganizowała wraz z lokalnymi organizacjami społecznymi tj. Kołem Gospodyń Wiejskich, Orkiestrą Dętą z OSP Mazańcowice, Stowarzyszeniem Przyjaciół Mazańcowic oraz GOKiem w Mazańcowicach „Dożynki Sołeckie”.


Ponadto w roku 2016 wykonane zostały remonty cząstkowe na wartość 71.665,00 zł oraz nakładki na drogach:
- ul. Strzelców Podhalańskich dł. 75 m (parking), ul. Dolina Słońca dł. 118 m,
- ul. Krzywa dł. 346 m, ul. Kolonia dł. 68 m, ul. Nad Potokiem dł. 200 m,
- ul. Spółdzielcza dł. 70 m(90 m poboczy), ul. Stroma dł. 190 m.

Reasumując w 2016 roku wykonano 1067 m nakładek na łączną kwotę 232.491,99 zł.
W ramach przydzielonej z Urzędu Gminy Jasienica kory asfaltowej udało się utwardzić następujące drogi:
ul. Zielona, ul. Wrzosowa, ul. Kolista, ul. Hodowców, droga gminna do Pani Bożeny Wawak


Sukcesywnie uzupełniano gminne drogi klińcem w ramach posiadanego przydziały z Urzędu Gminy Jasienica.

 

 

Rada Sołecka zatwierdziła następujący plan działania i inwestycje na 2017 rok:


1. Remont i termomodernizacja budynku Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Mazańcowicach.


2. Projekt nowego budynku Ośrodka Zdrowia w Mazańcowicach.


3. Rozbudowa infrastruktury za budynkiem Gminnego Ośrodka Kultury w Mazańcowicach : postawienie zadaszonego grilla, wymiana podłoża pod urządzeniami na placu zabaw. Wybrukowanie placu przed budynkiem GOKu.


4. Zakup ciągnika do koszenia trawy za GOKiem i boisku LKS Mazańcowice.


5. Remonty dróg, przepusty i odwodnienia.


6. Zakup 25 kompletów stołów i ławek oraz pięciu ławek żeliwno-drewnianych.


7. Zgłoszono zapotrzebowanie sołectwa na 10 dużych aut tłucznia oraz 10 dużych aut kory asfaltowej.


8. Zapotrzebowanie na remonty cząstkowe 80.000 zł.

 

 

Sołtys Wojciech Zawada

Komentowanie dozwolone tylko dla zarejestrowanych użytkowników. Zaloguj się lub Zarejestruj