Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

2015.09.10

Ocena użytkowników:  / 0
SłabyŚwietny 

Mazańcowice 10.09.2015
PROTOKÓŁ
Z posiedzenia Rady Sołeckiej
Obecni wg listy obecności
1. 18:00 Otwarcie Zebrania - Sołtys.
2. Wśród gości obecny Pan Jan Cholewa.
3. Gość zwraca uwagę na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego w Mazańcowicach obok szkoły (ul. Strzelców Podhalańskich)
- problem na skrzyżowaniu Strzelców Podhalańskich i Buczyna – samochody jeżdżą bardzo szybko, dzieci idące do szkoły muszą przebiegać przez jezdnię, duży ruch ciężarówek i ciężkiego sprzętu
- brak ograniczenia prędkości oprócz terenu obok szkoły,
- źle ustawione znaki, złe znaki, niektóre stare (w razie wypadku na drodze gminnej winny będzie samorząd z powodu złego oznakowania),
-potrzeba stworzenia kompleksowego projektu organizacji ruchu,
- konieczny montaż progów zwalniających (lub innych elementów zwalniających ruch),
- ewentualny montaż sygnalizacji świetlnej z czujnikiem prędkości,
4. Pan Łukosz powiedział, że kilkakrotnie zgłaszaliśmy zapotrzebowanie na progi zwalniające, w rozmowach z Panem Wójtem ,niestety na razie bez rezultatu.
5. Członkowie Rady stwierdzili, że wszystkie problemy są im znane, jednakże jednym z czynników jest brak zrozumienia u mieszkańców (prędkość).
6. Radny T. Kuś, stwierdził, że będziemy próbować robić progi przy kościele Ewangelickim oraz przy szkole.
7. Problemy z parkingiem pod szkołą - największy problem występuje rano w godz. 7.00- 8.00.
8. Należy korzystać z parkingu dla nauczycieli .
9. Jednym z rozwiązań jest czasowe parkowanie, należy o rozwiązaniach porozmawiać z Panią Dyrektor szkoły.
10. Możliwe wykorzystanie drogi pożarowej do wyjazdu, aby odciążyć ul Strzelców Podhalańskich naprzeciwko szkoły.
11. Radny. T. Kuś powiedział, że nie jest to tylko nasz problem - podobny występuje we wszystkich gminnych szkołach.
12. Parking pod kościołem ewangelickim – zsunął się kamień, zanim parking będzie wyasfaltowany, należy nawieźć kamień, Pan Handzel będzie rozmawiał w sprawie kamienia.
13. Sołtys został zobligowany do napisania pisma do P. Wójta o drobny kamień na parking.
14. Sołtys przeczytał pismo od Wójta w sprawie ponownego rozpatrzenia i opinię w sprawie działki dla Pana K. Na tym terenie znajduje się odpływ melioracyjny. Na spotkaniu obecna Alicja I. Kierownik GOKu w Mazańcowicach zgłosił wniosek do UG Jasienica o odtworzenie granic. Pan T. Kuś zapytał Pana Handzla dlaczego Komisja Inwentaryzacyjna nie znalazła rowu melioracyjnego i uznała, że działkę należy sprzedać? Pan Zawada zapytał Pana Handzla, dlaczego Komisja Inwentaryzacyjna zmieniała decyzję Rady Sołeckiej i czy rozmawiał z P. K. Rada Sołecka jednogłośnie podtrzymuje decyzję o nieprzekazywaniu działki, R.S. zobligowała Sołtysa do wystosowania pisma w tej sprawie do UG Jasienica. Praktyka jest taka, że działamy bez szkody dla okolicznych mieszkańców, jeśli będzie potrzeba, na spornym terenie może być udzielona służebność . Jeśli decyzja miałaby być inna, to w tej sprawie powinno wypowiedzieć się Zebranie Wiejskie.
15. Sołtys przedstawił pismo Sołtysa Międzyrzecza Dolnego o partycypowaniu w remoncie ulicy Brzozowej w Międzyrzeczu Dolnym. Droga jest już wyasfaltowana (była zniszczona podczas budowy kanalizacji). Nikt z Mazańcowic nie korzysta z tej kanalizacji. Radny T. Kuś powiedział, że UG Jasienica przeznaczył już na ten cel około 48 tys. zł. Rada zagłosowała przeciwko temu wnioskowi, ponieważ potrzebujemy pieniądze na naprawę dróg w Mazańcowicach.
16. Sołtys przedstawił pismo właścicieli drogi 1476/97 o przekazanie drogi gminie Jasienica.
Pan T. Kuś zaproponował odłożenie sprawy do czasu wyjaśnienia przez tych samych właścicieli przekazania poprzedniej drogi – nie zgłaszają się aby podpisać akt notarialny.
17. Sołtys podziękował Radzie Sołeckiej za pomoc przy przygotowaniu dożynek oraz zaangażowanym członkom Stowarzyszenia Przyjaciół Mazańcowic, Orkiestrze Dętej z OSP Mazańcowice, Kole Gospodyń Wiejskich, kierownikowi GOKu. Impreza bardzo się udała.
18. Sołtys przedstawił zgodę Wójta na zakup dmuchawy do sprzątania liści.
19. Radni poruszyli kwestię placu zabaw dla dzieci. Plac pod szkoła jest zniszczony, natomiast w UG Jasienica istnieje protokół, że plac jest w stanie dobrym. Przez wakacje plac nie został wyremontowany. Wg. Pani Dyrektor plac zabaw został zamknięty decyzją Pana Handzla. Pani Bujok (UG Jasienica) stwierdziła, że każdy plac jest ogólnodostępny, remontowany ze środków publicznych. Rada Sołecka podjęła decyzję o próbie uruchomienia placu na wakacje dla wszystkich mieszkańców. Sołtys powiedział, że docierają do niego sygnały od ludzi mieszkających w okolicach Osiedla, że plac zabaw dla dzieci jest tylko pod GOKiem. Jest to bardzo daleko, szczególnie jeśli trzeba iść z małym dzieckiem. Dlatego otwarcie placu zabaw przy szkole jest tak ważne.
20. Jest zgodna sąsiadów na wycinkę modrzewia obok GOK – nad piaskownicami.
21. Sołtys przekazał informację o bardzo dobrej współpracy z dróżnikami – brak problemów z komunikacją oraz z wykonywaniem pracy.
22. Mamy na stanie dwie kosiarki 8 –letnie, przynajmniej jedną należy wymienić. Kolejne naprawy pochłaniają tyle środków co na nową kosiarkę.
23. Poruszono sprawę hydrantów umieszczonych w pasie drogowym na ulicy Spacerowej. Wszystko jest wykonane zgodnie z projektem, mimo, że w/w hydranty mogą utrudniać przejazd.
24. Zakończono naprawę odwodnienia na ulicy Czechowickiej.
25. Należy zakupić piaskarkę do ciągnika, Pan Jan Zawada może użyczyć swoją do użytku za darmo, jeśli będzie zgoda UG Jasienica.
26. Należy wystąpić do UG Jasienica w sprawie decyzji o rozbiórce baraku pod cmentarzem . Budynek jest w bardzo złym stanie, grozi zawaleniem.
27. Należy wykonać projekt zagospodarowania terenu za GOK.
28. Pan Łukosz poruszył temat oddzielenia ruchu drogowego od pieszych na moście przy kościele (podczas przejazdu dużych pojazdów od strony ronda zachodzą często na chodnik – szczególnie autobusy).
29. Należy uzupełnić linie parkingowe na parkingu pod szkołą.
30. Należy przygotować projekt tablic informacyjnych na ogłoszenia dla sołectwa.

Na tym zebranie zakończono

Protokołował
Dariusz Kuś

Komentowanie dozwolone tylko dla zarejestrowanych użytkowników. Zaloguj się lub Zarejestruj