Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

2016.06.01

Ocena użytkowników:  / 0
SłabyŚwietny 

Mazańcowice 01.06.2016
PROTOKÓŁ
Z posiedzenia Rady Sołeckiej

Obecni wg listy obecności
1. 18:30 Otwarcie Zebrania - Sołtys.
2. Sołtys przedstawił pismo z podpisami mieszkańców w sprawie hałasu z firmy Polmotors. Pismo zostanie przekazane do firmy Polmotors w celu ustosunkowania się do pisma
i ewentualnego podjęcia działań ograniczających hałas. Przegłosowano jednogłośnie.
3. Wniosek o zamontowanie lamp na ulicy Buczyna (podpisy mieszkańców). Środki na oświetlenie na ten rok zostały rozdysponowane. Rada Sołecka weźmie pod uwagę wniosek mieszkańców w przyszłym budżecie.
4. Sołtys przedstawił pismo od P. A.Brandys o sprzedaż działki gminnej (nieużytki)
z przeznaczeniem na parking dla samochodów ciężarowych . Rada Sołecka pozytywnie opiniuje wydzierżawienie lub sprzedaż tej działki.
5. Zakończono wyburzenie baraku obok cmentarza, który z uwagi na stan techniczny zagrażał bezpieczeństwu. Po wyburzeniu została nawieziona pospółka i uwalcowana, później położona kora darowana przez firmę Hydroinstal. Powstały parking będzie służył mieszkańcom.
6. Sołtys podziękował wszystkim zaangażowanym w przygotowanie Ołtarza na Boże Ciało :
Członkom LKSu, członkom SPMu Lidii Szarek, Ewie Kosińskiej, Krzysztofowi Kuś , członkom Rady Sołeckiej Henrykowi Łukoszowi z z rodziną, Damianowi Kosińskiemu, Rafałowi Mrzygłódowi, a ponadto Państwu Goławskim, Państwu Jończyk, Pani Renacie Piaseczny, Państwu Lorenców, Państwu Senkowskim oraz wszystkim, którzy przyczynili się do akcji.
7. Po przetargu na nakładki uda się wykonać założenia na : drogach Nad Potokiem, Dolina Słońca, Krzywa, Kolonia, parking naprzeciwko szkoły.
8. Rada Sołecka podjęła jednogłośnie decyzję, aby pozostałe środki z nadwyżki na nakładki przeznaczyć na ul. Stromą z uwagi na jej bardzo zły stan (od. P. Donocika w górę).
9. W przyszłości należy wykonać brakujący rów na ulicy Stromej oraz zaproponować likwidację studni (znaleźć właścicieli studni). Przegłosowano jednogłośnie.
10. W ramach środków na rowy i odwodnienia wykonano dwa przepusty na ul. Buczyna. Poza tym częściowo zarurowano rów na ul. Strzelców Podhalańskich w celu poprawy bezpieczeństwa przechodniów w szczególności dzieci.
11. Spółka wodna wyczyści rów koło P. Janusz. Następnie należy w ciągu rowu wymienić rurę na 800 pod przepustem koło P. Krymskich. Spółka zrobi odwodnienie bez przepustu.
12. Dróżnicy sukcesywnie koszą pobocza. Należy wykosić trawę przy ulicy Komorowickiej (obok baru Oskar) z uwagi na bezpieczeństwo.
13. Należy załatać dziury na ul. Bałkan.
14. Należy postawić znaki ustalające pierwszeństwo na skrzyżowaniach przy ulicy Buczyna.
15. Poruszono sprawę źle zaparkowanych pojazdów przy ul. Buczyna (obok Polmotors).
16. Sołtys przekazał informację o zakupieniu i zamontowaniu blaszanego garażu za sołtysówką .
17. Zakupiono urządzenie do cięcia gałęzi. Zepsuło się. Oczekuje się na naprawę.
18. Od początku roku trwają prace za GOKiem. Po nawiezieniu ziemi i wycięciu części starych drzew została tam rozciągnięta wierzchówka i wyrównany teren . Należy zasiać trawę. Do sprawy płotu za GOK graniczącego z kółkiem wrócimy w sierpniu.
19. Rada Sołecka uznała, że należy wykupić kawałek działki obok szkoły w celu poszerzenia parkingu. W przyszłości będą tam wykonane progi zwalniające w formie podniesionych przejść dla pieszych lub skrzyżowań z uwagi na bezpieczeństwo mieszkańców. Jeden naprzeciwko kościoła ewangelickiego, drugi nad szkołą.
20. Poruszono kwestię bezpieczeństwa pieszych na ulicy Komorowickiej (obok sklepów i baru Oskar). Padła propozycja zamontowania świateł na ulicy Komorowickiej zależnych od prędkości jadącego pojazdu (40 – 50 km/h).
21. W najbliższym czasie zaczną się przygotowywania do V Dni Mazańcowic.
22. Radni udali się na wizje lokalną za teren GOK w celu obejrzenia nowej granicy działki między dojazdem za GOK od strony kościoła a firmą LEDPOL. Zapoznano się również z postępem prac za GOKiem. W przyszłości mogą tu powstać tereny rekreacyjne dla mieszkańców.

Na tym zebranie zakończono

Protokołował
Dariusz Kuś

Komentowanie dozwolone tylko dla zarejestrowanych użytkowników. Zaloguj się lub Zarejestruj