Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

2017.04.21 z opinią dot. ośrodka zdrowia

Ocena użytkowników:  / 0
SłabyŚwietny 

Zebranie Rady Sołeckiej Mazańcowic 21 kwietnia 2017 roku

 1. Otwarcie zebrania sołtys o godz.19. Zebranie zwołane w trybie nadzwyczajnym.
 2. Radny Franciszek Handzel poinformował przybyłych, że w związku ze złożonymi uwagami Rady Sołeckiej z 29 marca 2017 roku trzeba było zorganizować na szybko spotkanie. Uwagi dotyczyły koncepcji budynku ośrodka zdrowia w Mazańcowicach. Głównie dotyczyły zbyt małej powierzchni użytkowej budynku, który będzie niewiele większy od obecnego starego ośrodka zdrowia. Na zebranie zaproszono Pana Romana Szczyrbowskiego kierownika referatu budownictwa Gminy Jasienica, który poinformował, że na działce zakupionej pod przyszły ośrodek zdrowia nie można postawić większego budynku w obrysie niż 200 m, ponieważ nie dopuszcza tego miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Można złożyć wniosek do planu na przyszłość, ale zmiany wejdą najwcześniej za rok, może dwa. Na zapytanie radnych sołeckich Franciszek Handzel poinformował, że sprzedający nie chciał sprzedać większego areału pola, pozostawiając sobie 10 a po podziale. Radni sołeccy stwierdzili zgodnie, że istnieje potrzeba wybudowania nowego ośrodka zdrowia( stary jest bardzo mocno wyeksploatowany i mały), duża szkoda jednak, że nie może to być większy budynek, ponieważ przybywa coraz więcej mieszkańców i w przyszłości może się okazać, że nowo wybudowany będzie za mały. Zebranie przyjęło uchwałę popierającą jedynie możliwą koncepcje, jednak podkreślono, że w przyszłości trzeba będzie myśleć o zmianie planu zagospodarowania przestrzennego pod kątem rozbudowy mającej powstać przychodni i dlatego podtrzymano wcześniej złożone uwagi, aby ośrodek zdrowia był jednak większy.
 3. Uwagi zgłoszone do UG Jasienica na końcu protokołu
 4. Omówiono działania mające na celu zmniejszenie ruchu pojazdów z bielskiej strefy ekonomicznej do której jednym z dojazdów jest ul. Dębowa oraz inne w Mazańcowicach, co stanowi utrudnienia dla naszych mieszkańców. Obecnie jest przygotowywany projekt organizacji ruchu, który ma spowodować mniejsze uciążliwości dla mieszkańców.
 5. Poruszono sprawę remontu ul. Bałkan, gdzie w związku z licznymi remontami w tym roku zostanie nawieziony jedynie kliniec.
 6. Oddano sprzedawcy na gwarancji maszynę do cięcia gałęzi na wysięgniku z uwagi na ciągłe naprawy. Jeżeli sprzedawca zwróci pieniądze trzeba zakupić lepszej jakości sprzęt. Poza tym na stan sołectwa zostanie zakupiona nowa wykaszarka do trawy.
 7. Poruszono temat wybrukowania parkingu pod budynkiem GOKu (ok.400 m). Radny Franciszek Handzel stara się o środki na wybrukowanie tylko nie wiadomo co z odwodnieniem terenu. Wstępnie policzono, że trzeba zarurować ok.90 m. Może uda się aby spółki melioracyjne partycypowały w kosztach inwestycji.
 8. Zastanawiano się co z remontem ul. Słonecznej można by zlecić wykorytowanie i dalsze utwardzenie terenu.
 9. Podjęto temat zakupu nowych żeliwnych ławek, które można by zamontować pod GOKiem.

Protokolant

Wojciech Zawada

Mazańcowice, 29.03.2017

Zastrzeżenia Rady Sołeckiej do koncepcji budynku ośrodka zdrowia w Mazańcowicach

Rada Sołecka po analizie koncepcji budynku ośrodka zdrowia w Mazańcowicach zgłasza poniższe uwagi:

Głównym zastrzeżeniem jest fakt, że koncepcja uwzględnia TYLKO MINIMALNE wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006r w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej.

Nie uwzględniona jest ilość mieszkańców Mazańcowic oraz wygoda korzystania z przychodni. Projekt wygląda, jakby był adaptacją istniejącego budynku, a nie został zaprojektowany od nowa.

 1. Brak miejsca na wózki dziecięce / inwalidzkie w poczekalni

Rozdział 3 w/w rozporządzenia mówi: W głównym holu wejściowym zakładu opieki zdrowotnej powinny znajdować w szczególności:

 1. 1)miejsce dla okryć wierzchnich osób przychodzących;
 2. 2)punkt informacyjny lub informacyjno-rejestracyjny;
 3. 3)miejsce na wózki dziecięce lub inwalidzkie.

Jedynym miejscem wchodzącym w rachubę jest róg pomieszczeń 8 i 9. Jeśli tam zostanie zaprojektowane miejsce na wózki, to nie będzie miejsca dla okryć wierzchnich. Jednocześnie brak miejsca na stół (przewijak) do rozbierania niemowląt i dzieci małych.

Miejscem na wózki dziecięce mógłby być wiatrołap, lecz przy takim usytuowaniu będzie to bardzo trudne. Nie rozwiąże to problemu wózków inwalidzkich.

 1. Powierzchnia gabinetów lekarskich oraz zabiegowych jest zbyt mała. Spełnia TYLKO MINIMALNE warunki rozporządzenia. (Gabinet lekarski 12 m2, zabiegowy 15 m2. Przy wyposażeniu gabinetów miejsca będzie zbyt mało. Przy projektowaniu nowego budynku należałoby wziąć pod uwagę wygodę pacjentów i pracowników
 1. Brak oddzielnych pomieszczeń dla dzieci zdrowych

Rozporządzenie mówi: „W przychodniach liczących nie więcej niż 6 gabinetów badań lekarskich dopuszcza się wspólne pomieszczenia dla wszystkich grup pacjentów z zachowaniem rozdziału czasowego przyjęć dzieci zdrowych”.

Zdaniem Rady Sołeckiej brak oddzielnego wejścia, poczekalni oraz gabinetu lekarskiego i zabiegowego dla dzieci zdrowych jest zupełnym nieporozumieniem przy budowie nowej przychodni. Nie ma możliwości zapewnienia rozdziału czasowego dla pacjentów zdrowych i chorych, nikt w czasie przeznaczonym dla np. szczepień nie zabroni wejść do przychodni pacjentom chorym.

 1. Trudno w poczekalni wygospodarować miejsce dla dzieci – stolik z kredkami, bajkami, krzesełka.
 1. Brak przewijaka dla niemowląt (może być np. w wc dla niepełnosprawnych, ale powinno ono być trochę większe)
 1. Brak możliwości zapewnienia ochrony danych osobowych pacjentów. Sposób aranżacji oraz wielkość rejestracji powoduje olbrzymią trudność w chronieniu danych osobowych pacjentów. W przychodni przetwarzane są dane wrażliwe - szczególnie chronione (art. 27 ustawy o ochronie danych osobowych).

Nie ma możliwości zapewnienia ochrony danych osobowych, przy oddzieleniu tylko ladą pomieszczenia 5,3 m2, w którym znajduje się dwoje pracowników i z tyłu szafa na dokumentacje pacjentów. Brak miejsca na dokumentacje pacjentów, odłożenie jej i jakąkolwiek pracę. Dokumentacja będzie leżeć na ladzie (lub biurku), pacjenci będą patrzeć i czytać nie swoją dokumentację, a szafa z dokumentacją będzie otwarta dla każdego.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych:

„§ 20. 1. Podmiot realizujący zadania publiczne opracowuje i ustanawia, wdraża i eksploatuje, monitoruje i przegląda oraz utrzymuje i doskonali system zarządzania bezpieczeństwem informacji zapewniający poufność, dostępność i integralność informacji z uwzględnieniem takich atrybutów, jak autentyczność, rozliczalność, niezaprzeczalność i niezawodność.”

Przy takim ułożeniu rejestracji nie ma możliwości zapewnienia poufności danych wrażliwych pacjentów.

 1. Estetyka zewnętrzna – projekt wygląda jak przebudowana hala magazynowa lub kurnik. Wydaje się zasadnym uwzględnienie estetyki także przy projektowaniu budynków publicznych, budynek praktycznie pozbawiony okien.
 1. Budynek zbyt mały, usytuowany w sposób, w którym kilka arów działki traconych jest na dojazd do parkingu umieszczonego z tyłu. Proponujemy budynek powiększyć i przesunąć maksymalnie do tyłu działki w kierunku północnym, co pozwoli wygospodarować parking przed budynkiem. Pozwoli to także na ewentualną rozbudowę lub przebudowę w przyszłości. W koncepcji brak miejsca do przypięcia rowerów.
 1. Po powiększeniu budynek mógłby uwzględniać dodatkowo 2/3 pomieszczenia (gabinety) z oddzielnym wejściem i poczekalnią np. na gabinety dentystyczne.

Komentowanie dozwolone tylko dla zarejestrowanych użytkowników. Zaloguj się lub Zarejestruj