Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Orlik na zielono - w trosce o przyrode

Ocena użytkowników:  / 2
SłabyŚwietny 
Opublikowano: środa, 15, kwiecień 2015 12:12

Stowarzyszenie Przyjaciół Mazańcowice w ramach realizacji projektu wspolfinansowanego przez UG Jasienica pt. "Orlik na zielono - w trosce o przyrode" zaprasza wszystkie dzieci w wieku szkolnym

do udzialu w konkursie prac plastycznych "Przyroda w Mazańcowicach". Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem poniżej. Najladniejsze prace zostana nagrodzone w dniu 27 czerwca 2015 podczas obchodow Dni Mazancowic.

 

 

REGULAMIN KONKURSU EKOLOGICZNEGO

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Przyjaciół Mazańcowic
2. Konkurs organizowany jest w ramach realizacji zadania publicznego współfinansowanego przez Gminę Jasienica pt. „ORLIK NA ZIELONO – W TROSCE O PRZYRODĘ"
3. Konkurs ma charakter ekologiczny.
4. Celem konkursu jest edukacja mieszkańców Mazańcowic w zakresie ekologii.
5. Zasady konkursu :
a) konkurs przeznaczony jest dla dzieci do 16-tego roku życia zamieszkałych na terenie Gminy Jasienica,
b) dzieci będą miały za zadanie namalowanie prac o tematyce ekologicznej, które nakreślałyby potrzeby i walory przyrodniczo-ekologiczne miejscowości Mazańcowice,
c) składanie prac do konkursu rozpocznie się od 25 kwietnia 2015 do 20 czerwca 2015 roku w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Mazańcowicach,
d) prace oceniać będzie komisja konkursowa,
e) najciekawsza praca zostanie nagrodzona.
6. Warunki uczestnictwa :
a) Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie do Gminnego Ośrodka Kultury Filia w Mazańcowicach od dnia 25 kwietnia 2015 r. do dnia 20 czerwca 2015 r. pracy plastycznej o tematyce ekologicznej pt.„ Przyroda w Mazańcowicach".
b) Prosimy o opisanie pracy imieniem i nazwiskiem oraz podanie danych kontaktowych.

POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE

1. Komisja oceniająca zostanie wybrana przez organizatora.
2. Ocena prac nastąpi do rozstrzygnięcia konkursu tj. do dnia 27 czerwca 2015 r.
3. Komisja przy ocenie prac będzie się kierować :
a) artystycznym pomysłem na pracę, wykonanie daje dowolne możliwości,
b) praca powinna przedstawiać przyrodnicze walory Mazańcowic,
4. Komisja przyzna nagrode ufundowaną przez organizatora .
5. Wręczenie nagrody nastąpi 27 czerwca 2015 r. podczas „Dni Mazańcowic"

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Przebieg imprezy koordynowany jest przez Organizatorów.
2. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatorów.
3. Decyzja Komisji konkursowej o przyznaniu nagrody jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
4. Organizatorzy konkursu nie biorą odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób biorących udział w konkursie oraz nie ponoszą odpowiedzialności za ew. szkody materialne powstałe w trakcie konkursu.
5. Organizator nie pokrywa żadnych kosztów ponoszonych przez uczestników w związku z udziałem w konkursie.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich niezwiązanych z konkursem, które mogą przynieść szkody uczestnikowi lub jego majątkowi.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające przeprowadzenie Konkursu spowodowane działaniami sił wyższych oraz przyczynami nieleżącymi po jego stronie lub okolicznościami, za które odpowiedzialności nie ponosi lub których nie można uniknąć bez poniesienia dodatkowych kosztów.
8. Biorąc udział w konkursie, uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez organizatora jego danych osobowych, zwłaszcza dla celów związanych z wykonywaniem zobowiązań wynikających z konkursu wobec uczestników.
9. Zgłoszenie się do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.