Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Relacja z Walnego zebrania SPM 2016

Ocena użytkowników:  / 5
SłabyŚwietny 
Opublikowano: poniedziałek, 21, marzec 2016 11:07

W dniu 20 marca 2016 roku odbyło się zebranie sprawozdawczo wyborcze członków Stowarzyszenia Przyjaciół Mazańcowic.

W zebraniu wzięło udział 24 członków. Zebranie rozpoczęło się sprawozdaniem z działalności Zarządu za 2015 rok.

 

Od stycznia 2015 roku Zarząd Stowarzyszenia działał w składzie:

1. Wojciech Zawada – prezes

2. Lidia Szarek – wice prezes

3. Damian Kosiński – wice prezes, skarbnik

4. Dawid Czernek – sekretarz

5. Krzysztof Suwaj – członek zarządu

6. Dariusz Krymski – członek zarządu

7. Damian Kreis – członek zarządu

8. Krzysztof Kuś – członek zarządu

9. Grzegorz Jagiełło – członek zarządu

oraz

 

Komisja Rewizyjna :

1. Dariusz Kuś – przewodniczący

2. Franciszek Handzel – członek

3. Ewa Kosińska – członek

Liczba członków Stowarzyszenia wynosiła na koniec 2015 roku 30 osób.

W 2015 roku odbyło się 8 posiedzeń Zarządu, prawie każde w pełnym składzie i w pełni protokołowane.

 

W trakcie roku sprawozdawczego Stowarzyszenie aktywnie włączało się w życie kulturalne, sportowe i społeczne Mazańcowic. W okresie sprawozdawczym Stowarzyszenie realizowało swoje cele statutowe m.in. przez:

 

1) Realizację zadania publicznego współfinansowanego przez Gminę Jasienica pt. „ Orlik na zielono – w trosce o przyrodę”.
W trakcie realizacji zadania wypielęgnowano wzniesienie od strony stromego nasypu kompleksu sportowego Orlik w Mazańcowicach. Następnie nawieziono ziemię na wzmocnienie skarpy i nasadzono 211 sztuk irgi i 48 sztuk tawuy. Ponadto w ramach zadania przeprowadzono konkurs ekologiczny dla dzieci na najpiękniejszą pracę przedstawiającą naturalny krajobraz Mazańcowic. Najładniejsze prace zostały nagrodzone.

 

2) Zorganizowano w dniu 30 maja 2015 roku „II Biegu po zdrowie Mazańcowice – Międzyrzecze Górne 2015” wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Jasienicy, którego honorowym patronem został wójt Janusz Pierzyna. W biegu uczestniczyło około 200 biegaczy. Imprezę poza członkami Stowarzyszenia wsparli organizacyjnie strażacy z OSP Mazańcowice, OSP Międzyrzecze Górne i Międzyrzecze Dolne, którzy pomogli w zabezpieczeniu trasy na drogach.

 

3) Realizację zadania publicznego współfinansowanego przez Gminę Jasienica pt. „IV Dni Mazańcowic”. Zorganizowanie, razem z organizacjami działającymi w Mazańcowicach m.in. Ludowym Klubem Sportowym, Kołem Gospodyń Wiejskich, Ochotniczą Strażą Pożarną, Klubem Strzeleckim „Wiarus II” i Gminnym Ośrodkiem Kultury dużej imprezy plenerowej pod tytułem „IV Dni Mazańcowic”, która odbyła się w dniu 27 czerwca 2015 roku. Podczas wydarzenia zorganizowano szereg animacji dla dzieci i dorosłych oraz pokazy umiejętności poszczególnych grup i kółek zainteresowań mieszkańców Mazańcowic. Podczas IV Dni Mazańcowic na boisku LKS Mazańcowice odbyła się kolejna edycja Turnieju Dzielnicowego Drużyn Amatorskich w piłce nożnej o puchar Sołtysa Mazańcowic. Do turnieju, w którym uczestniczyć mogły drużyny składające się z zawodników nie występujących na co dzień w rozgrywkach seniorskich zgłosiło się 9 drużyn reprezentujących poszczególne dzielnice Mazańcowic. Ponadto w trakcie wydarzenia przeprowadzono konkurs na najlepsze „Duszonki Mazańcowickie”. Uczestnicy bawili się przy muzyce do białego rana.

 

4) Stowarzyszenie Przyjaciół Mazańcowic włączyło się czynnie
w przebieg dożynek sołeckich, które odbyły się 22 sierpnia 2015 roku. Członkowie Stowarzyszenia m.in. przygotowali postacie ze słomy na wjeździe do Mazańcowic oraz pomogli w obsłudze imprezy.

 

5) Zorganizowanie przez członków Stowarzyszenia „IV Biesiady Mazańcowickiej”, na której poza tańcami uczestnicy mogli wspólnie śpiewać stare i tradycyjne piosenki, jednocześnie zachowując tradycję wspólnego śpiewania – tak charakterystyczną dla Śląska Cieszyńskiego.

 

6) W dniu 18 listopada 2015 roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mazańcowicach odbyła się akcja pod hasłem „Bezpieczny dzień w Mazańcowicach”. Inicjatorem wydarzenia współfinansowanego przez Gminę Jasienica było Stowarzyszenie Przyjaciół Mazańcowic przy współpracy z Dyrekcją Szkoły oraz Gronem Pedagogicznym. W akcję włączyli się również strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Mazańcowicach i Policjanci z Komisariatu Policji w Jasienicy. Celem zadania było zapoznanie uczniów szkoły ze sposobami postępowania w sytuacjach kryzysowych i zagrożenia życia. Dzieci zostały przeszkolone przez instruktorów z zasad udzielania pierwszej pomocy, zapoznały się również z pracą strażaków i wyposażeniem bojowym jednostki OSP Mazańcowice. W ramach akcji wszyscy uczniowie zostali zaopatrzeni w odblaski do zamocowania na plecakach szkolnych, które mają zapewnić dzieciom bezpieczeństwo
w drodze do i ze szkoły.

 

Podsumowując minioną kadencję Zarząd Stowarzyszenia podziękował wszystkim członkom Stowarzyszenia oraz wszystkim sponsorom i instytucjom, dzięki pomocy których możemy rozwijać naszą działalność.

 

Ponadto podziękowano za współpracę organizacjom działającym na terenie naszego sołectwa tj. członkom Ochotniczej Straży Pożarnej w Mazańcowicach, członkom Stowarzyszenia Orkiestr Dętych Gminy Jasienica Batuta, członkom Ludowego Klubu Sportowego w Mazańcowicach, członkiniom Koła Gospodyń Wiejskich w Mazańcowicach, klubowi Strzeleckiemu Wiarus 2, Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Mazańcowicach oraz Wójtowi Gminy Jasienica Januszowi Pierzynie za dotychczasową współpracę.

 

Zarząd otrzymał jednogłośne absolutorium za działalność.

 

Na zebraniu wybrano nowy Zarząd Stowarzyszenia w osobach

1. Wojciech Zawada – prezes

2. Lidia Szarek – wice prezes

3. Damian Kosiński – wice prezes, skarbnik

4. Natalia Witos – sekretarz

5. Ewa Kosińska – członek zarządu

6. Krzysztof Suwaj – członek zarządu

7. Dariusz Krymski – członek zarządu

8. Paweł Prusak – członek zarządu

9. Krzysztof Kuś – członek zarządu

10..Grzegorz Jagiełło – członek zarządu

 

Wybrano również nową Komisje Rewizyjną:

1. Dariusz Kuś – przewodniczący

2. Franciszek Handzel – członek

3. Krzysztof Szarek – członek

 

Na koniec członkowie omówili plany do realizacji w 2016 roku:

 

1) Obsadzenie terenów za budynkiem Gminnego Ośrodka Kultury
w Mazańcowicach – projekt ekologiczny – w ramach realizacji projektu współfinansowanego przez Gminę Jasienica pt. „GOK na zielono w trosce o przyrodę”.

 

2) Współorganizowanie razem z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Jasienicy kolejnej edycji "III Biegu po zdrowie Mazańcowice – Międzyrzecze Górne 2016" pod honorowym patronatem wójta Gminy Jasienica Janusza Pierzyny.

 

3) Współorganizowanie "V Dni Mazańcowic" wraz z pozostałymi organizacjami z Mazańcowic oraz GOK-iem w ramach realizacji projektu współfinansowanego przez Gminę Jasienica.

 

4) Współpraca przy organizacji dożynek sołeckich.

 

5) Zorganizowanie "V Biesiady Mazańcowickiej".

 

6) Wydanie publikacji z okazji 5 lat działalności SPM.

 

7) Podejmowanie działań na rzecz rozbudowy infrastruktury za Gminnym Ośrodkiem Kultury w Mazańcowicach
i przekształcania jej na tereny rekreacyjne.

 

8) Współpraca z wszystkimi organizacjami działającymi na terenie Mazańcowic oraz całej gminy Jasienica, w szczególności z GOK.

 

9) Podejmowanie innych inicjatyw mających na celu rozwój Mazańcowic, lokalnej społeczności, działalności kulturalnej
i sportowej.

 

Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Mazańcowic